28 พฤศจิกายน 2019
236

‘ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ’ ของ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ ไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่น  เพราะเขาไม่ได้เขียนผ่านเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ แต่เขียนด้วยการเลิกเปลือกตา The Cloud ชวนฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งของหนังสือเล่มนี้ได้ในรายการ Butterfly Effect ตอนนี้

Host

Avatar

มกุฏ อรฤดี

ทำหนังสือมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมจนเรียนจบวิทยาลัยครูสงขลา กระทั่งปัจจุบัน นับได้ 51 ปี เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสาร 3 - 4 ฉบับ ปัจจุบันนับอาชีพของตนว่า บรรณาธิการ

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง