28 พฤศจิกายน 2019
213

เบื้องหลังการทำหนังสือ ‘มาทิลดา นักอ่านสุดวิเศษ’ เขียนโดยโรอัลด์ ดาห์ล วรรณกรรมเกี่ยวกับเด็กหญิงยอดนักอ่าน ที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยจนต้องเก็บลิขสิทธิ์ไว้นานถึง 10 ปีถึงตีพิมพ์ ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการ Butterfly Effect ตอนนี้ได้เลย

Host

Avatar

มกุฏ อรฤดี

ทำหนังสือมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมจนเรียนจบวิทยาลัยครูสงขลา กระทั่งปัจจุบัน นับได้ 51 ปี เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสาร 3 - 4 ฉบับ ปัจจุบันนับอาชีพของตนว่า บรรณาธิการ

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง