22 May 2018
PAGE
388

ชวนฟังเพลงที่บอกเล่าฤดูกาลต่างๆ ในความหมาย ของวง Scrubb

CONTRIBUTOR

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เติบโตที่เชียงใหม่ ชอบถ่ายภาพฟิล์ม รักงานภาพเคลื่อนไหว ดูหนังเป็นชีวิตจิตใจพอๆกับฟังเพลง และชอบตัวเองตอนออกเดินทางมากๆ