8 ธันวาคม 2563
27:47
PAGE
5 K

8 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่พี่เบิร์ด ธงไชย มีอายุครบ 62 ปี The Cloud เลยชวนพี่เบิร์ดมามองย้อนทบทวนตัวเองในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่วัย 30 40 50 และวัยนี้ พี่เบิร์ดเล่าว่า หลังจากเหตุการณ์ COVID-19 คนจำนวนมากเพิ่งมีโอกาสได้อยู่ติดบ้าน แต่พี่เบิร์ดใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในบ้านมา 30 กว่าปีแล้ว ไปฟังกันว่ากิจวัตรตั้งแต่ตื่นจนหลับของซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศในแต่ละวันมีอะไรกันบ้าง เขาดูแลตัวเองยังไง กินยังไง ซ้อมยังไง และออกกำลังกายยังไง (หลักของเขาคือเช้าพันเย็นพัน กิโลแคลอรี่) 

นอกจากนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา พี่เบิร์ดมีโอกาสร่วมงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในบทบาทตัวแทนหลักในการสื่อสารโครงการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย ผ่านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมด้านการใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ผ่านการบริจาคเพื่อติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 77 แห่ง ใน 77 อำเภอ จาก 77 จังหวัดทั่วไทย

โดยมีเป้าหมายการติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ต่อโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งลดภาระค่าไฟฟ้าลงประมาณเดือนละ 60,000 บาท หรือประมาณปีละ 720,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับอายุใช้งานของแผงโซลาร์ที่ไม่ต่ำกว่า 25 ปี จะทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประหยัดเงินได้ถึง 18 ล้านบาท เงินจำนวนนี้โรงพยาบาลสามารถนำมาใช้จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ผ่านการบริจาคเงินเพียง 77 บาทให้โครงการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” เลขที่142-0-28997-7 (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

ได้ร้บการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

Host

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป