Avatar

ญาศิณี แซ่อึ๊ง

ชื่อเล่นจุ๊บแจง แม่ตั้งชื่อนี้ให้เพราะอยากให้เราเป็นคนชอบแจกแจง มีความฝันว่าจะเลี้ยงแมว 3 ตัว อนาคตจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเจ๋งแจ๋ว เพราะเป็นคนจ๊าบ ๆ ทุกวันนี้มีนามปากกาว่า minopus (มิโนปุ๊ด)