Avatar

วีราวัลย์ ชัยแสงจันทร์

ดีไซเนอร์ ผู้ชอบการเล่าเรื่องผ่านทางรูปภาพ และภาพวาด ชอบกาแฟ และธรรมชาติ โดยเฉพาะภูเขาเป็นชีวิตจิตใจ