ธีรวัฒน์ ว่องแก้ว

ธีรวัฒน์ ว่องแก้ว

นักการทูต ผู้ซึ่งตามหานิยามของชีวิตและถอดบทเรียนใหม่ๆ จากการเดินทาง รักธรรมชาติ การผจญภัย ภายใต้แนวคิด ‘การเดินทางคือการค้นพบดวงตาใหม่’ โดยมีกล้องเป็นอาวุธ เจ้าของร่วม เว็บไซต์ www.talonTWOgether.com