ศุภสัณห์ เศรษฐภัทรชัย

หนุ่มบางกอก หาเลี้ยงปากท้องด้วยอาชีพ Graphic ชอบถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ขี้เบื่อไปซะทุกอย่างยกเว้นกาแฟ