ศรุต จึงยิ่งเรืองรุ่ง

ชอบดำน้ำ เดินเขา กินเหลา ถ่ายรูป