Avatar

สามารถ สาเร็ม

ลูกหลานชาวมุสลิมซิงฆูราแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ที่ชื่นชอบเรื่องราววัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีและชอบทำอาหารมาตั้งเเต่ประถม