Avatar

กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ

ชายผู้ชื่นชอบในงานออบแบบ คลั่งไคล้งานกราฟิก ดูประวัติศาสตร์ผ่าน Netflix และตื่นเช้าปั่นจักรยานไปสอนหนังสือ