Avatar

ชานน วุฒิจรรยารักษ์

Consultant ของบริษัทย่านสาทร รักเสียงกีตาร์ การเดินป่าปีนเขา ถ่ายภาพสตรีท และหลงใหลการวิ่งมาราธอนอย่างถอนตัวไม่ขึ้น