ชาญชัย พินทุเสน

อดีตผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์