12 กุมภาพันธ์ 2561
PAGE
1 K
ถ่ายโดย ไพรวัลย์ ศรีสม
ถ่ายโดย ไพรวัลย์ ศรีสม
ถ่ายโดย มะลิ ในดวงจันทร์
ถ่ายโดย มายเดย์ ตาอู
ถ่ายโดย มะลิ ในดวงจันทร์
ถ่ายโดย คทา มหากายี
ถ่ายโดย มายเดย์ ตาอู
ถ่ายโดย มะลิ ในดวงจันทร์
ถ่ายโดย มายเดย์ ตาอู
ถ่ายโดย มายเดย์ ตาอู

สัตว์ป่าไม่ได้มีทางเลือกฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างคนเรา

ในแง่การหากิน เมื่อไรที่สัตว์ป่าตัวใดพลาดเผลอหรืออ่อนแอ มันจะตกเป็นเหยื่อทันที

ในแง่ที่อยู่ที่ปลอดภัย ก็ชัดเจนกันว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติลดน้อยลงทุกขณะ

ทางเลือกของสัตว์ป่ามีทางเดียวคือ การรักษาชีวิตให้รอด

และนั่นคือ…ขีดจำกัดของการมีชีวิตของสัตว์ป่า

และเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ค่อยได้นึกถึง

คงไม่ต้องหวังกันแล้วว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรสัตว์ป่า

ทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์บอกไว้ว่า ถ้าป่าเพิ่มขึ้น 10 เท่า ประชากรสัตว์ป่าถึงจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า

เมื่อคิดตาม…ยิ่งชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของประชากรสัตว์ป่า

ดังนั้น ดีที่สุดที่เราจะต้องทำกันในวันนี้คือ

‘การรักษาสิ่งที่มีอยู่นี้ให้ดีที่สุด และไม่ยอมให้เกิดการสูญเสียอีกต่อไป’

Writer & Photographer

ชาญชัย พินทุเสน

อดีตผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์