ชนากานต์ วงศ์บรรเจิดแสง

ศิษย์เก่าเอกวารสารฯ ที่ยังสนุกกับการเล่าเรื่อง เขียนบทความ ทำงานผ่านเน็ต และเที่ยวเตร็ดเตร่ เริ่มรักเขามากกว่าทะเล แต่รักการเทเบียร์มากเท่าเดิม