Avatar

บังอร ริ้วบำรุง

คุณยายอร เติบโตและใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ริมน้ำท่าจีน ชอบแต่งตัวสวย ๆ ชอบเข้าสวนไปเก็บเมล็ดพันธ์ุดอกไม้ เพาะไปเรื่อย ๆ ชอบทำขนมด้วยเตาถ่าน ตำแหน่งปัจจุบัน คนจัดดอกไม้และแม่ครัวขนมประจำร้าน Little Tree