Avatar

เอธยา พัตภักดิ์

เป็นคนมหาสารสารคามโดยกำเนิด ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อถึงวัยเข้าเรียน อายุ 22 ปี มีพี่น้อง 2 คน ชื่นชอบการฟังเพลงนอกกระแสและการฟัง Podcast เริ่มสนใจการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยประถม ตั้งแต่นั้นก็สนใจการถ่ายภาพอีเวนต์และคอนเสิร์ต ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่สาขาวิชาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง