อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

เจ้าของร้านอุปกรณ์ฟิล์ม Husband and Wife Shop ที่เปิดมานานกว่า 6 ปี , เขียนบล็อกให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องฟิล์ม artyt.me "บล็อกของอาทิตย์" และถ่ายภาพสตรีทที่ใช้ฟิล์มได้จัดแสดงหลายที่ในต่างประเทศ