วังน่านิมิต เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมาก

นิทรรศการที่สะกดชื่อตามการเขียนแบบโบราณในพระนิพนธ์ ตำนานวังน่า ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

งานนี้นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ผ่านงานสถาปัตยกรรมและการใช้เทคโนโลยี จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจะย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

นอกจากจะสื่อสารเรื่องราวของวังหน้าผ่านนิทรรศการแล้ว งานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษพาผู้ที่สนใจไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของวังหน้าผ่านการเดินชมพื้นที่จริง ซึ่งคนจำนวนมากไม่ทราบมาก่อนว่าสถานที่เหล่านี้เคยส่วนหนึ่งเป็นวังหน้า

นี่คือที่มาของกิจกรรม Walk with The Cloud 08 : The Hidden Palace

The Cloud และเครื่องดื่ม 100Plus ขอเชิญผู้ที่สนใจไปร่วมเดินทำความรู้จัก ‘วังหน้า’ ด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

วิทยากร

 1. คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการ ‘นิทรรศการวังน่านิมิต’

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการ ‘นิทรรศการวังน่านิมิต’

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

 1. ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้อยู่เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้อยู่เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 1. ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณ

ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณ

ความสำคัญของวังหน้า

 1. วังหน้า หรือพระราชวังบวรสถานมงคล มีความหมาย 2 อย่าง คือ สถานที่ (ที่ประทับของบุคคลที่มีสถานะสำคัญรองลงมาจากพระมหากษัตริย์) และบุคคล (ผู้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่เรียกว่า พระมหาอุปราช ในสมัยอยุธยา)
 2. วังหน้ามีพื้นที่ใหญ่มาก มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเมือง
 3. สถาปัตยกรรมวังหน้าเป็นของสถาบันที่เป็นรองแต่เพียงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในยุคของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 4) ซึ่งมีสถานะเป็นเหมือนพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ งานสถาปัตยกรรมของวังหน้าในยุคนี้จึงแสดงฐานานุศักดิ์เหมือนในวังหลวง
 4. เมื่อบริบททางการเมืองการปกครองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรัชกาล เช่นเดียวสภาพสังคม ทำให้รูปแบบของอาคารและการใช้พื้นที่ของวังหน้าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
 5. วังหน้าไม่ได้มีพื้นที่เพียงแค่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่เราเห็นในปัจจุบันเท่านั้น แต่เคยมีพื้นที่ครอบคลุมถึงโรงละครแห่งชาติ ครึ่งหนึ่งของท้องสนามหลวง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด

ความพิเศษในการเดินชมวังหน้าครั้งนี้

 1. วิทยากรทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ ภูมิสถาปนิก สถาปนิก และนักประวัติศาสตร์ศิลปะ จะช่วยกันเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวังหน้าในมิติต่างๆ
 2. นี่เป็นครั้งแรกที่วิทยากรทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนจากการบรรยายในห้องประชุม มาเป็นการเดินเล่าเรื่องร่วมกันในพื้นที่จริง
 3. เป็นการเดินที่เราจะได้ดูทั้งอาคารและร่อยรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ และอาคารที่หายไปแล้ว

ตัวอย่าง 7 สถานที่สำคัญของวังหน้าที่เราจะไปทำความรู้จักกัน

 1. บริเวณตึก 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนรู้เรื่องการวางผังเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ และบทบาทของวังหน้าในการปกป้องเมือง

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนจากตำหนักฝ่ายในในยุควังหน้ามาเป็นโรงทหารในยุครัชกาลที่ 5 และเป็นมหาวิทยาลัยในยุครัชกาลที่ 8 รวมถึงความพิเศษของการออกแบบตึกโดมแทรกกลางระหว่างอาคารโรงทหาร 2 หลังอย่างลงตัว

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. ถนนพระจันทร์มุ่งหน้าสู่สนามหลวง

เรียนรู้การวางผังเมือง และทำความรู้จัก ‘พลับพลาสูง’ อาคารหลังสำคัญที่เคยอยู่กลางสนามหลวง

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

เรียนรู้ต้นแบบสถาปัตยกรรมวังหน้า และที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์

เรียนรู้เรื่องตึกโครงสร้างก่ออิฐถือปูนแบบไทย แต่หน้าตาเป็นแบบตะวันตก เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่วังหน้ารุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่ง เพราะรัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นเหมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่ 2 ของประเทศ สถานะของวังหน้าในยุคนี้จึงคล้ายเป็นวังหลวงกลายๆ

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. พระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)

เรียนรู้การวางผังอาคารเป็นแบบจตุรมุข เทียบเท่ากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง และจิตรกรรมที่ไม่เหมือนที่ใด เพราะเล่าเรื่องตำนานการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเมืองเหนือมา แต่พอทำจิตรกรรมเสร็จกลับเกิดการเปลี่ยนแปลง พระพุทธสิหิงค์จึงถูกนำไปไว้ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์แทน นอกจากนี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ยังบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

 1. พระที่นั่งคชกรรมประเวศ

เรียนรู้เรื่องพระที่นั่งที่มีลักษณะทางฐานานุศักดิ์แบบเดียวกับอาคารในวังหลวง ซึ่งเคยตั้งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แต่ปัจจุปันถูกรื้อถอนไปแล้ว

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

Walk with The Cloud 08

The Hidden Palace

วัน-เวลา

เวลา 08.30 – 15.00 น.

สถานที่

วังหน้า

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ค่าใช้จ่าย

500 บาท

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่
 2. ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
 3. ประกาศผลผู้ร่วมเดินทาง 30 คน วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ทางเฟซบุ๊กเพจ The Cloud
 4. เราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน และการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ภายใน 12.00 น. ของวันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2561
 6. ทีมงานจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความสนใจและความหลากหลาย ใครพลาดกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปเรื่องราวของกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังจบกิจกรรมได้เลย