ตินกานต์

อดีต ทำงานเขียนให้นิตยสาร ปัจจุบัน มีผลงานเขียนพ็อกเกตบุ๊กเล่มล่าสุดชื่อ MANALI & JULLEY สนุกกับการอบขนมและถ่ายภาพ ทั้งภาพขนมที่ทำและภาพดอกไม้ที่บาน หอมหวานและเบ่งบานอยู่ที่ Instagram | tin_tinnakarn