Avatar

ธนวัฒน์ สุริยะ

หนุ่มเชียงใหม่โดยกำเนิด สนใจศิลปะทุกด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ รวมไปถึงสื่อใหม่ ภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว อยากนำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อสารความคิดและตัวตน