ภัทรกรดิ์ โภคสวัส

ภัทรกรดิ์ โภคสวัส

ย้ายจากเกาะภูเก็ตมาเกาะไต้หวันชั่วคราว มาเรียนปริญโทเรื่องเมือง ชอบสถาปัตยกรรม ดูพระอาทิตย์ตก สนใจเรื่องอาหารผ่านวัฒนธรรม และกำลังสำรวจเกาะไต้หวัน