ลักษณ์ แสนประสาน

ลักษณ์ แสนประสาน

ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ธุรกิจ แต่มักใช้เวลาว่างแบกเป้เดินทางไปที่ต่าง ๆ ทำความรู้จัก เรียนรู้ ผู้คน เมือง พร้อมบันทึกความจำผ่านบันทึกและกล้องฟิล์ม