13 มกราคม 2561
2 PAGES
1 K

ณ จักรวาล ยังมีดวงดาวที่คล้ายโลกของเรา ไม่มีใครเคยรู้ โลกนั้นเป็นโลกของคนที่มอบหัวใจให้กับทุกอย่าง ไม่มีใครแก่ ไม่เจ็บป่วย ไม่มีความตาย ไม่มีการเดินของนาฬิกา

ที่นั่นไม่มีโรงพยาบาล เพราะคนที่อยู่บนดาวดวงนั้นไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ ทำให้ไม่มีมลพิษและโรคภัยต่างๆ

โรงเรียนจะเป็นที่ปันความรู้ แต่ละคนจะต้องผลัดกันเล่าประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โลกนั้นมีเสียงหัวเราะของความสุขและความสนุก มีบ้านไม่กี่หลังเพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันได้ พวกเขาเชื่อใจกัน ทักทายกันโดยไม่รู้จักชื่อ เป็นมิตรต่อกัน

โลกนั้นมีแต่ต้นไม้ ป่า และพืชต่างๆ โลกมีสีเขียวและสีฟ้า ต่างจากโลกของเรา เพราะโลกนี้เป็นของเด็ก

 

‘ตินติน’
(เขียนให้ The Cloud เนื่องในโอกาสวันเด็ก)
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

Writer

ตินติน-ติณณา แดนเขตต์

นักเขียนผู้เขียนหนังสือ ‘กราบ’ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่ออายุ 8 ขวบ