เรื่องราวเบื้องหลังเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่งานใหม่ของเมืองไทย YAK Fest โดย ยุทธนา บุญอ้อม