ความคิดใหม่ๆ ของคนใหม่ๆ ที่กำลังขับเคลื่อนวงการพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยของไทย

โฉมใหม่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รอชมการหมุนเวียนคอลเลกชันครั้งใหญ่ การจัดแสดงวัตถุด้วยวิธีคิดใหม่ การบูรณะหมู่พระวิมาน และเปลี่ยนมาใช้วังหน้าในฐานะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์