22 พฤศจิกายน 2562
7 K

The Cloud x Museum Siam

ซากปรักหักพังของป้อมปราการ อนุสรณ์สถานของผู้เสียชีวิต อาวุธโบราณ และชุดเครื่องแบบ ล้วนสะท้อนเรื่องราวสงครามและการทหารในอดีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่แรกสร้าง และยังหลงเหลือร่องรอยอยู่มากมายในย่านเมืองเก่า 

มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทำความรู้จัก 10 สถานที่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความมั่นคงของชาติ ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ไปจนถึงสถานที่เกี่ยวข้องกับทหารในยุคปัจจุบัน ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดสงครามซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต

ป้อมมหากาฬ

ฐานที่มั่นรักษาพระนครที่กลายเป็นสวนสาธารณะ

ป้อมมหากาฬเป็น 1 ใน 14 ป้อมปราการ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร ปัจจุบันหลงเหลือเพียง 2 ป้อมเท่านั้น คือป้อมมหากาฬและป้อมพระสุเมรุ

ในอดีต หลังกำแพงป้อมนี้มีชุมชนเล็กๆ ที่ผู้คนปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เรื่อยมา เป็นแหล่งลิเกโบราณและแหล่งจำหน่ายดอกไม้ไฟ ปัจจุบัน พื้นที่นี้ได้รับการปรับให้เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาใช้งาน

หากผ่านไปแถวสะพานผ่านฟ้าลีลาศ อย่าลืมส่องป้อมสำคัญในประวัติศาสตร์ และแวะเวียนไปเดินเล่นรับลมชมวิววัดภูเขาทองที่สวนด้านใน แถมด้านหลังของป้อมนี้ยังมีกำแพงเมืองพระนครหลงเหลืออยู่ด้วย สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทำให้เข้าใจการป้องกันบ้านเมืองในยุคโบราณ

ที่อยู่ : ถนนมหาไชย แขวงวัดบวรนิเวศ

ป้อมพระสุเมรุ

ปราการริมน้ำเจ้าพระยา จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ป้อมพระสุเมรุ

ด้านทิศเหนือของเกาะรัตนโกสิทร์มีอีกหนึ่งป้อมปราการที่ยังหลงเหลืออยู่ ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มุมถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุเชื่อมต่อกัน สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันภัยจากข้าศึก และยังเป็นคลังแสงสำหรับเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ มีเชิงเทิน ช่องยิงปืน ห้องเก็บกระสุนดินดำ และอาวุธยุทโธปกรณ์สารพัน

ภายหลัง กรมศิลปากรได้บูรณะป้อมปราการให้มีสภาพเหมือนเดิม โดยอิงจากรูปถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 และปรับปรุงโดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชื่อสวนสันติชัยปราการ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากอีกด้วย

ที่อยู่ : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม

อนุสาวรีย์ทหารอาสา 

อนุสรณ์เหล่านักรบไทยในกองทัพฝรั่งเศส

อนุสาวรีย์ทหารอาสา

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยประกาศตัวเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศรับสมัครทหารอาสาไปร่วมรบสนับสนุนกองทัพฝรั่งเศส ผลจากสงครามทำให้ทหารอาสาเสียชีวิต 19 นาย

ต่อมาจึงเกิดการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นที่เก็บอัฐิและระลึกคุณความดีของเหล่าทหารอาสา ด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทหารไทยไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปนี้เป็นอนุสาวรีย์สีขาว รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ ประกอบด้วยซุ้ม 4 ด้าน มองผ่านๆ อาจจะดูเหมือนกัน แต่ด้านหน้าและด้านหลังจารึกเหตุผลที่ประกาศสงคราม การประกาศรับสมัครทหารอาสา การจัดกำลังรบ และการเดินทาง ส่วนอีก 2 ด้าน เป็นรายชื่อของทหารอาสาชาวไทยที่เสียสละชีวิตในการรบทั้งหมด 

ที่อยู่ : 4 ซอยหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 24 ชั่วโมง

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ

พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านชิ้นส่วนของปืนใหญ่โบราณกว่า 40 กระบอก ที่ผ่านการใช้งานมาในสงคราม ตั้งอยู่ด้านหน้ากระทรวงกลาโหม มีปืนใหญ่รูปแบบต่างๆ ทั้งเล็กใหญ่ พร้อมประวัติบอกเล่าประจำอยู่ทุกกระบอก

ปืนใหญ่แต่ละกระบอกสะท้อนถึงศิลปะการออกแบบแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ลวดลายประดับที่อยู่บริเวณท้ายปืน รอบปากกระบอก และส่วนกลางกระบอก รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ทางทหารกับชาติอื่นๆ อีกด้วย

หนึ่งในปืนใหญ่ที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ ‘ปืนใหญ่พญาตานี’ ปืนใหญ่โบราณที่ยาวที่สุดในประเทศ ความยาวกว่า 6 เมตร 82 เซนติเมตร ตำนานเล่าว่า ช่างชาวจีนผู้หล่อปืนนี้ยอมสละชีวิตเพื่อหล่ออาวุธนี้ให้สำเร็จ ปืนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความรุ่งเรืองของเมืองปัตตานีในอดีต และถูกใช้เป็นตราประจำจังหวัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

ที่อยู่ : ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

ห้องโลหศิลป์ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ห้องแห่งดาบอาญาสิทธิ์ทองคำ

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

ในช่วงยามศึกสงคราม สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแทนอำนาจของพระมหากษัตริย์คือ ดาบอาญาสิทธิ์ บุคคลที่ได้รับมอบจะมีอำนาจเด็ดขาดสั่งการได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งลงโทษผู้กระทำผิดขั้นสูงสุด คือการประหารชีวิต โดยไม่ต้องกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน 

ดาบอาญาสิทธิ์ (เล่มบนสุด) จัดแสดงภายในห้องโลหศิลป์ ด้านในพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข เป็นดาบหุ้มทองคำที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อสู้ศึกสงครามกับญวนและเขมร ส่วนดาบอื่นๆ คือดาบประจำตำแหน่งและดาบประจำตัว ซึ่งนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่แผ่นดิน และเป็นที่ระลึกถึงแม่ทัพคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์

ที่อยู่ : 4 ซอยหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และอังคาร)

ห้องศัสตราวุธ พระที่นั่งบูรพาภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

คลังอาวุธโบราณของสยาม

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

เดินถัดเข้ามาอีกห้องในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะเห็นบรรดาสรรพาวุธน้อยใหญ่จัดแสดงให้ยลโฉม ทั้งดาบญี่ปุ่น ดาบไทย โล่ ขอ ง้าว ดั้ง มีด เสื้อยันต์หนุมานของทหารสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กลองลงยันต์ประจำพระนคร 4 ใบ ที่ทำจากหนังวัว หนังควาย หนังหมี และหนังเสือ ไปจนถึงปืนเก่าแก่จากชาติตะวันตก อย่างปืนวินเชสเตอร์ ปี 1876 เป็นปืนยาวรุ่นแรกๆ ที่สามารถบรรจุกระสุนได้หลายนัดและยิงได้ต่อเนื่อง ถือเป็นของหายากและมีมูลค่าสูงมากในปัจจุบัน ปืนกระบอกนี้มีความพิเศษตรงด้ามจับที่มีการสลักชื่อ Rajah of Talubun เป็นอาวุธปืนที่เจ้าเมืองตะลุบัน (ปัจจุบันอยู่ในปัตตานี) ได้รับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพราะเคยช่วยเหลือเมื่อครั้งสหรัฐเรือแตก

ใครที่ชอบศึกษาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณ รับรองว่าอยู่ห้องนี้ได้เป็นวัน 

ที่อยู่ : 4 ซอยหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และอังคาร)

หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ห้องสี่เหลี่ยมทึบที่กลายเป็นส้วมสาธารณะ

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

หนึ่งในอาวุธสงครามร้ายแรงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือเครื่องบินทิ้งระเบิด สิ่งที่ใช้ป้องกันตัวมีเพียงหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่คาดว่าจะถูกโจมตี

หนึ่งในหลุมหลบภัยที่หลายคนเคยเข้าไป แต่อาจจะไม่รู้ว่าคือหลุมหลบภัย ตั้งอยู่บนเกาะกลางระหว่างถนนบวรนิเวศกับถนนสิบสามห้าง ลักษณะเป็นคอนกรีตแข็งแรง ทนทาน ตัวฐานอยู่ต่ำกว่าพื้นดินเล็กน้อยเพื่อช่วยรองรับแรงระเบิด มีขนาดจุคนได้ถึง 50 คน

เนื่องจากสงครามยุติแล้ว ปัจจุบันจึงกลายเป็นห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนทั่วไป นับเป็นการแปลงพื้นที่ใช้งานได้ตอบโจทย์สาธารณชนมากๆ ใครมีโอกาสได้ไปใช้บริการก็ทิ้งระเบิดส่วนตัวได้ตามสบาย 

ที่อยู่ : ซอยสิบสามห้าง แขวงตลาดยอด

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

แหล่งฝึกอบรมเยาวชนชุดกากี

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

เหล่านักเรียน รด. ทั้งหลายคงคุ้นเคยกับสถานที่นี้ดี เดิมแหล่งฝึกอบรมเยาวชนนี้ใช้ชื่อว่า กรมการรักษาดินแดน (รด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติหรือนักศึกษาวิชาทหารนั่นเอง ทุกๆ วันมีเหล่าทหารฝึกหัดมาซ้อมหรือออกกำลังกายกันให้เห็นเสมอ

ตัวอาคารสร้างก่อนก่อตั้งกรม 25 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดีโอ สังเกตง่ายๆ คือมีลักษณะหนา ทึบ และสมมาตร แรกก่อตั้งกรมนี้ใช้ชื่อว่ากรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ภายในหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 ให้แวะเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทั้งด้านการทหารและด้านอื่นๆ ด้วย 

ที่อยู่ : 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันเสาร์และอาทิตย์)

ย่านหลังกระทรวง 

แหล่งสินค้าเครื่องแบบทหาร

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

หากสนใจศึกษาเครื่องแบบของเหล่าทหาร ข้าราชการ อยากสัมผัสเนื้อผ้าจริงๆ หรือดูรายละเอียดเครื่องประดับยศแบบชัดๆ เราขอชวนมาเดินที่ย่านการค้าเก่าแก่หลังกระทรวงมหาดไทย เลียบคลองหลอด ริมถนนอัษฎางค์

ย่านนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าเกี่ยวกับทหาร ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องหมายระบุยศตำแหน่ง ตราประทับ จนถึงสติกเกอร์ของหน่วยงานราชการ

เจ้าของร้านแถวนี้อยู่กันมานานหลายสิบปี สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการทหารและพลเรือนแล้ว ยังเป็นแหล่งซื้ออุปกรณ์เดินป่าและตัดเสื้อผ้าชุดนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) อีกด้วย บุคคลทั่วไปที่ต้องการอุปกรณ์แคมปิ้งแบบทหาร เช่น เป้ รองเท้าบูต มีดเดินป่า ก็มาหาซื้อได้ที่ย่านนี้เช่นกัน

ที่อยู่ : ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.

สนามเดินป่า 

ร้านสินค้าครบเครื่องเรื่องผจญภัย

10 สถานที่ย้ำเตือนสังคมเรื่องสงครามและการทหารใน เกาะรัตนโกสินทร์

ชื่อร้านบ่งบอกจุดขายของร้านได้เป็นอย่างดี สนามเดินป่าเต็มไปด้วยอุปกรณ์เดินป่า แคมปิ้ง ไปจนถึงอุปกรณ์การทหารมากมายให้เลือกซื้อ

ศูนย์รวมอุปกรณ์ที่พร้อมให้ได้ออกผจญภัย ซ่อนตัวอยู่ในตึกแถวเก่าย่านแพร่งภูธร โดยริเริ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์สนามมาขายที่ตลาดสนามหลวง (ปัจจุบันย้ายไปเป็นตลาดนัดจตุจักร) จนเปิดเป็นธุรกิจเป็นร้านขึ้นเกือบ 30 ปีแล้ว จำหน่ายทั้งอุปกรณ์ทางการทหารและสำหรับเดินป่า ตั้งแต่เสื้อลายพราง เครื่องหมายติดยศตำแหน่ง ไฟฉายส่องไฟ ซองใส่กระบอกปืน กล้องส่องทางไกล ชุด รด. ไปจนถึงเต็นท์ ถุงนอน สิ่งจำเป็นต่อการตะลุยบุกฝ่าดงพงไพรถูกรวบรวมไว้ ณ แห่งนี้แล้ว

ด้วยความชัดเจนในสินค้า ลูกค้าส่วนมากจึงเฉพาะกลุ่มเสียหน่อย มีทั้งนายตำรวจ นายทหาร เพื่อซื้อหาอุปกรณ์ต่อการฝึกฝนตามหน้าที่ผู้รักษาความสงบ ไปจนถึงนักท่องเที่ยวผู้หลงรักการออกเดินทางผจญภัย

ที่อยู่ : 8, 10 ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

ติดต่อ : 0 2221 1067, 0 2221 4535, 0 2221 4623


อ่านเรื่องราวของ 200 ที่เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มเติมได้ที่นี่

Writer & Photographer

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน

Take Me Out

ออกไปทำความรู้จักเมืองในมุมใหม่ด้วยคอนเซปต์หลากหลาย

ไม่ว่าวันเด็กหรือวันไหน ๆ เราก็อยากชวนผู้ปกครองปิดหน้าจอ แล้วชวนลูกหลานออกไปใช้เวลาทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน ถ้านึกไม่ออกว่าจะไปไหน เราคัดสรรสถานที่มาให้เลือกหลายแนว มีทั้งสถานที่เดินทางง่าย สถานที่ใช้เวลาไม่มาก สถานที่ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทุกที่ปลอดภัยและช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ทักษะเฉพาะด้าน และดื่มด่ำกับธรรมชาติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นี่คือ 18 สถานที่ที่เราอยากแนะนำให้พาลูกหลานไปก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็กหรืออายุเกิน 18 ปี อย่ารอช้า เพราะว่าวัยเด็กอยู่ไม่นาน

#01

สวมบทบาทอาชีพในฝันที่ Rainbow Town

พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

ถ้านึกถึงสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในกรุงเทพฯ ต้องนึกถึงพิพิธภัณฑ์เด็ก เพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมาย และยังแบ่งตามช่วงอายุเพื่อส่งเสริม-พัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของเด็ก

กิจกรรมที่เราอยากแนะนำคือห้อง Rainbow Town ชั้น 2 ของอาคารสายรุ้ง เป็นเมืองจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมจินตนาการ กิจกรรมหลักในห้องนี้คือการเล่นบทบาทสมมติ ให้เด็ก ๆ รู้จักอาชีพ ลองทำอาชีพในฝัน เช่น นักบิน นักดับเพลิง กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

นอกจากห้องนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีอีกหลายอย่างที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัย 1 – 6 ปี หากคุณพ่อ คุณแม่สนใจก็จับมือเด็ก ๆ มาเรียนรู้นอกบ้านกัน

 • วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
 • ฟรี
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (แผนที่
#02

เรียนรู้ผ่านการเลอะ

Playville

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

Playville คือสนามเด็กเล่นในร่มใจกลางสุขุมวิทที่คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของเด็ก มีกิจกรรมมากมายให้เลือกทำ

ในสนามเด็กเล่นนี้ ทุก ๆ โซนมีทางเชื่อมถึงกันเพื่อให้เด็ก ๆ เดินไปได้ตามใจอยาก มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ทั้งบ่อบอล บ่อทราย พื้นหญ้าเทียม แทรมโพลีน แต่ที่แตกต่างจากสนามเด็กเล่นอื่นคือกิจกรรม Messy Play หรือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเลอะ

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

สิ่งที่นำมาให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสมีลักษณะและกลิ่นเฉพาะ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ แน่นอน ผู้ปกครองจะเข้าไปดูแลเด็ก ๆ เอง หรือปล่อยให้พี่เลี้ยงดูแลก็ได้ รับรองว่าปลอดภัยหายห่วง 

 • วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • เด็ก 350 บาท ฟรีผู้ใหญ่ 1 ท่าน/เหมาทั้งวัน เด็ก 450 บาท ฟรีผู้ใหญ่ 1 ท่าน/เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ 250 บาท ฟรีผู้ใหญ่
 • 49 Playscape ชั้น 2, เลขที่ 8/3 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#03

เรียนเทควันโดกับโค้ชเช

EMJOY

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : Choi’s Taekwondo Academy

Choi’s Taekwondo Academy เป็นคอร์สเทควอนโดที่ควบคุมมาตรฐานโดย โค้ชเช-ชเว ยองซอก โค้ชเทควันโดทีมชาติไทยผู้พาเด็กไทยไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2563 เรียนกันที่ศูนย์เรียนรู้ EMJOY ในห้างสรรพสินค้า The EmQuartier

คอร์สนี้เด็ก ๆ จะได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย วอร์มร่างกายอย่างถูกวิธี หนำซ้ำยังเรียนเพื่อไปแข่งขันได้อีกด้วย นอกจากเพื่อร่างกายที่แข็งแรงผ่านการ เตะ ต่อยไม้กระดานและนวมแล้ว คอร์สนี้ยังสอนให้เด็ก ๆ มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาทักษะการเข้าสังคม และเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วย น้องเด็กอายุตั้งแต่ 4 – 18 ปี ไปสมัครเรียนกันได้เลย 

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00 – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.
 • คอร์ส 3 เดือน ราคา 12,900 บาท คอร์
 • ที่ตั้ง : EMJOY at EMQUARTIER ชั้น 2 อาคาร C 8 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (แผนที่)
#04

เปิดประสบการณ์ดูดาวกลางเมืองแบบ 4K

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพาเด็ก ๆ มาที่นี่ก็เพื่อส่งเสริมทักษะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ตั้งคำถาม สังเกตสิ่งรอบตัว และเมื่อได้คำตอบก็จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ มีนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย แต่กิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้ คือการดูดาวผ่านเครื่องฉายดาวที่ทันสมัย เพราะยากเหลือเกินที่เด็ก ๆ จะมองเห็นดวงดาวบนฟ้าด้วยตาเปล่าในเมืองกรุงยามค่ำคืน แต่ถ้ามาที่นี่ พวกเขาจะได้เห็นทั้งดวงดาว อวกาศ และเรื่องดาราศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับพวกเขาอีกต่อไป 

 • เปิดบริการ : วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • 30 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ฟรี
 • 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#05

ดูเขาสัตว์หายากของนักธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

แม้เด็ก ๆ จะค้นคว้าต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตได้จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าผู้ปกครองอยากให้ลูกได้สัมผัสความสมจริง ต้องพามาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาย่านปทุมธานี 

จุดดึงดูดสายตาแรกหน้าพิพิธภัณฑ์นี้คือ ไดโนเสาร์จำลอง ส่วนด้านในมีการจำลองยุคไดโนเสาร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุ์ไม้หายาก โมเดลสัตว์ขนาดเท่าตัวจริง และสิ่งที่ต้องไปชมให้ได้สักครั้ง คือห้องแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งละมั่ง กวางป่า วัวแดง ซึ่งได้รับมาจาก นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาติวิทยา 

โดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีก 4 แห่งที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ได้ไปเรียนรู้กันอีกเพียบ

 • เปิดบริการ :  วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท นักเรียนและนักศึกษาปริญญาตรี อายุไม่เกิน 24 ปีที่มีบัตรนักศึกษา และผู้อายุเกิน 60 ปี ฟรี
 • เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่)
#06

เล่นน้ำพุกลางแจ้งที่คาเฟ่กลางกรุง

Wonder Wood Kids Cafe

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : Wonder Wood Kids Cafe

Wonder Wood Kids Cafe เป็นคาเฟ่ที่ตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยเครื่องเล่นมากมายที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีว่าเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและปัญญาให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีให้เลือกสรรทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 

สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจของทางร้านคือโซนเล่นน้ำที่เหมาะกับเด็กสายลุย สายเลอะ พร้อมด้วยเครื่องเล่นทั้งสไลเดอร์ ม้าโยก รถลาก บ่อทราย ให้เด็ก ๆ ได้ปล่อยพลังอย่างเต็มที่ เล่นเสร็จแล้วก็อาบน้ำล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วต่อด้วยกิจกรรมในร่ม ซึ่งครบถ้วนทั้งการต่อบล็อกหรรษา สระบอล ในระหว่างรอทางร้านก็มีพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้เอนหลังจิบชากินข้าวด้วยนะ

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
 • เด็ก 350 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กต่ำกว่า 6 เดือนเข้าฟรี
 • ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#07

ให้อาหารไก่ เก็บไข่ในเล้า

LandLab

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

เยือน LandLab  ห้องแล็บการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางทุ่งย่านนนทบุรี ให้เด็ก ๆ เรียนรู้พร้อมทำกิจกรรมมากมายเพื่อรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัว เช่น การให้อาหารสัตว์ การทำสบู่จากดอกไม้ ไปจนถึงการเข้าครัวจากวัตถุดิบภายในไร่ การให้อาหารไก่จากมือเปล่าและการเก็บไข่สด ๆ จากในเล้า รวมถึงเรียนรู้กระบวนการของการเกิดไข่จากไก่ตัวเป็น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเมืองกรุงหลายคนไม่เคยสัมผัส

ยกตัวอย่างกิจกรรมเข้าครัวทำอาหารจากไข่ไก่และมันม่วง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การลองผิดลองถูก ต้องจับไข่ยังไงถึงจะไม่แตก ทำยังไงให้มันม่วงกลายเป็นข้าวเกรียบ ไปจนถึงการคุมไฟเมื่อต้องทอดไข่และเผามันม่วง กิจกรรมเหล่านี้จะมอบทั้งความรู้และความสนุก เหมาะที่สุดสำหรับจดเข้าลิสต์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

 • เปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • 1 ขวบครึ่ง Free Play, ไม่เกิน 3 ขวบ 250 บาท, 3 ขวบขึ้นไป 500 บาท, ผู้ใหญ่ 150 บาท Full Play ครอบครัว (3 คน) 2,000 บาท, (เพิ่มเด็ก 1,000/คน เพิ่มผู้ใหญ่ 500/คน)
 • ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย นนทบุรี (แผนที่)
#08

English Camp สุดท้าทายที่จะช่วยปลดล็อกความกลัว

Bangyai English Village

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : BangYai English Village

Bangyai English Village เป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมจะแบ่งตามช่วงอายุ เหมาะกับเด็ก ๆ อายุ 1.3 – 17 ปี 

เมื่อมาที่นี่ เด็ก ๆ จะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษแบบเต็มที่ผ่านการฟังและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ และคุณครูชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างจริงจังมี 2 โปรแกรมให้เลือก คือ 2 ชั่วโมง 15 กิจกรรม และ 4 ชั่วโมง 30 กิจกรรม 

รับรองว่าน้อง ๆ จะได้ฝึกทั้งภาษาอังกฤษ ปลดล็อกความกลัว สร้างความกล้าหาญ และได้รับความสนุกอย่างเต็มอิ่มแน่นอน

 • เปิดบริการ : วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 11.30 น./ 13.00 – 15.00 น. / 15.15 – 17.15 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 11.30 น. / 13.00 – 15.00 น.
 • 2 ชั่วโมง 1,499 บาท / 4 ชั่วโมง 1,999 บาท
 • ซอยรวมฤทธิ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
#09

วาดหน้าเค้กด้วยพู่กันวาดภาพ

FUN Cafe Bangkok

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : FUN Cafe Bangkok

FUN Cafe เป็นคาเฟ่ที่จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้น้อง ๆ ได้ลองรับบทบาทเป็นเชฟขนมหวาน แสดงฝีมือผ่านการเพนต์หน้าเค้ก

เด็กที่ชื่นชอบด้านศิลปะและฝันอยากเป็นเชฟขนมหวานหลายคนอาจมีเครื่องครัวไม่ครบครัน FUN Cafe จึงขอสานฝันให้ทุกคนได้ลองสรรสร้างรูปวาดและละเลงสีลงบนหน้าเค้ก หรือแม้กระทั่งบนรูปปั้นช็อกโกแลตผ่านพู่กันระบายสี ท้ายสุดก็ยังได้กินเค้กอร่อยหน้าตาดีฝีมือตัวเองอีกด้วย บรรยากาศภายในร้านก็แสนอบอุ่น พนักงานทุกคนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเต็มที่

 • วันพุธ-วันจันทร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
 • ค่าเพนต์เค้กชุดละ 155 บาท
 • 413, 6-7 ถนนมหาพฤฒาราม แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (แผนที่)
#10

เรียนขี่ม้าในร้านอาหาร

The Hay – Equestrian Center & Eatery

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : The Hay – Equestrian Center & Eatery

The Hay – Equestrian Center & Eatery คือร้านอาหารที่เปิดสอนการเรียนขี่ม้า ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หาโอกาสเข้าร่วมได้ไม่ง่ายนัก เหมาะกับครอบครัวสายลุยที่พร้อมเปิดประสบการณ์และเพิ่มทักษะใหม่ไปในเวลาเดียวกัน  

ทางร้านมีการสอนเป็นรายครั้งและรายคอร์ส และจัดคอร์สตามความเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ สอนตั้งแต่การนั่งบนหลังม้า การทรงตัวบนหลังม้า ไปจนถึงการให้ลองบังคับม้าเองเลย การเรียนขี่ม้าช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการทรงตัว สอนให้ใจเย็น ใช้เวลาเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน และยังนำไปต่อยอดเป็นกีฬาแข่งขันได้อีกด้วย หากผู้ปกครองกังวลเรื่องความปลอดภัย หายห่วงได้เลยเพราะคุณครูของที่นี่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ใส่อุปกรณ์การขี่ม้าก่อนเสมอ

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) ร้านอาหารเปิดเวลา 10.00 – 21.00 น. 
 • เรียนขี่ม้า 30 นาที  800 บาท 1 ชั่วโมง 1,300 บาท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
 • 75 ซอยเอกชัย 131 ถนนพรมแดน เขตบางบอน กรุงเทพฯ (แผนที่)
#11

เดินศึกษาพันธุ์ไม้บนสกายวอล์ก

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

ป่าในกรุง ปตท. เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่ดินของ ปตท. และยังเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและนิทรรศการเกี่ยวกับคุณค่าของป่าไม้ 

ภายในอาคารนิทรรศการจะแบ่งโซนให้ความรู้หลายเรื่อง เช่น เมล็ดพันธุ์ไม้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประโยชน์ของต้นไม้ 1 ต้น เมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องราวของป่าไม้จนเข้าใจแล้ว ส่วนไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือการเดินชมธรรมชาติบนสกายวอล์กระยะทางกว่า 200 เมตร มีระดับความสูงถึง 5 ระดับตลอดทางเดินจะได้เห็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พร้อมได้สูดบรรยากาศดี ๆ กันอีกด้วย แนะนำว่าถ้ามาในช่วงเช้าบรรยากาศจะเย็นสบายและสดชื่นมาก

 • วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น. 
 • ฟรี 
 • 81 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เข
#12

เดินตามผีเสื้อและแมลงกว่า 500 ตัว

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพ

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพ

เมื่อพูดถึงสวนรถไฟ เรามักจะนึกถึงการปั่นจักรยาน ปิกนิก หรือนอนเล่นรับลม แต่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญซ่อนอยู่ นั่นคือการเข้าไปชมอุทยานผีเสื้อและแมลงที่ตั้งอยู่ภายในสวนรถไฟที่มีทั้งหมด 4 ส่วน แต่ส่วนที่ไม่อยากให้พลาดคือส่วนที่ 4 อาคารโดมจัดแสดงผีเสื้อมากกว่า 500 ตัว เด็ก ๆ จะได้ใกล้ชิด

กับผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลก ได้เห็นทั้งความสวยงามและเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ-แมลงไปในตัว ถือเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น้อง ๆ ต้องห้ามพลาด 

 • เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ฟรี
 • ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (แผน
#13

ชมการรีดพิษและจับงูอย่างปลอดภัย

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

สวนงู สถานเสาวภา สถานที่เที่ยวเชิงวิชาการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับงูอย่างลึกซึ้งและปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้ของคนทุกวัย เพราะมีทั้งการแสดงจากเจ้าหน้าที่และห้องจัดแสดงงูนานาชนิด 

น้อง ๆ จะได้พบกับงูหลายสายพันธุ์ที่อาจไม่เคยรู้จัก เช่น งูโมลัคแคนไพธัน งูแส้หางม้า และงูเขียวหางแฮ่มใต้ นอกจากนี้ยังมีเกมเล็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ตามหางูปลอมอีกด้วย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ที่นี่ยังมีนิทรรศการแสดงพัฒนาการของตัวอ่อนในไข่ ภาพกระดูกงู ข้อมูลต่าง ๆ ของงูเช่น ฟันและเกล็ดงู 

และห้ามพลาดชมสาธิตการรีดงูและการจับงู เพราะการแสดงนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีรับมือกับสัตว์เลื้อยคลานโดยไม่เป็นอันตรายต่อกันทั้งมนุษย์และสัตว์

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30 – 15.30 น. , วันปกติ สาธิตการรีดพิษงู เวลา 11.00 น. และสาธิตการจับงู 14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สาธิตการจับงู เวลา 11.00 น.
 • ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน/นักศึกษา 20 บาท เด็ก 10 บาท
 • 1871 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#14

ผจญภัยและปีนป่ายเครื่องเล่นกลางไร่ผลไม้

Get Growing Community Farm

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

Get Growing Community Farm สนามเด็กเล่นที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติในพื้นที่ขนาด 6 ไร่ ที่นี่มีความสนุกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายกิจกรรม เช่น การให้อาหารสัตว์ เก็บไข่ เวิร์กชอปการทำเก้าอี้ D.I.Y 

แต่ที่ดึงดูดสายตาได้มากกว่ากิจกรรมอื่นคือสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่มีทั้งโซนเปียกและโซนแห้งจะได้ทั้งวิ่ง ปีน กระโดด ดึง จับ เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิดและจิตใจ ส่งเสริมความกล้าการตัดสินใจเลือกเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสัมผัสโคลน อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เนื่องจากสนามเด็กเล่นจะเน้นไปทางล้ม ลุก คลุกคลีไปกับธรรมชาติอยากให้คุณพ่อ คุณแม่เตรียมชุดมาเผื่อให้น้อง ๆ ด้วยนะ 

 • เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
 • ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม
 • 22 ตำบล บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 (แผนที่)
#15

เดินชมหิ่งห้อย

บางกะเจ้า

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : www.facebook.com/Lumpoo.Bangkrasorb

คุ้งบางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ดื่มด่ำไปกับการชมหิ่งห้อย รับความรู้ระหว่างทางปั่นจักรยาน สัมผัสบรรยากาศชุมชนริมน้ำ อีกทั้งใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

เริ่มจากการเดินชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่มีร้านค้ามากมาย มีขายทั้งเสื้อผ้า อาหาร ขนมโบราณ หรือใครอยากไปเช่าจักรยานปั่นชมรอบคุ้งก็ย่อมได้ ไม่ไกลกันมีพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านธูปหอมสมุนไพร สวนป่า 200 ไร่ และสวนสาธารณะที่มีหอชมวิวสูงกว่า 7 เมตรอีกด้วย 

และสิ่งที่ต้องลองให้ได้สักครั้ง คือกิจกรรมชมหิ่งห้อย โดยในอดีตบางกะเจ้ามีจุดชมหิ่งห้อยถึง 11 จุด เพื่ออรรถรสเต็มเปี่ยม แนะนำให้ไปถึงก่อนมืด และไปที่หมู่บ้านหิ่งห้อย บางกระสอบ เพราะเป็นทั้งแหล่งอนุรักษ์และอนุบาลหนอนหิ่งห้อย มีทั้งตัวน้อยและใหญ่ให้ได้ชมแสงวิบวับ 

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ติดต่อล่วงหน้าเพื่อชมหิ่งห้อย โทร. 08 8940 5992 หรือ www.facebook.com/Lumpoo.Bangkrasorb/
 • ฟรี
 • 98 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ (แผนที่)
#16

ถีบเรือเป็ด

สวนลุมพินี

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

สวนลุมพินีคือสวนอเนกประสงค์ที่กำลังจะมีอายุครบ 100 ปี ที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายตั้งแต่เช้าจรดเย็น ตั้งแต่วิ่ง ไทเก๊ก แอโรบิก ไปจนถึงปั่นจักรยาน (ในบางเวลา) แต่ที่เราอยากแนะนำเป็นกิจกรรมสุดคลาสสิก นั่นก็คือ การถีบเรือเป็ด กิจกรรมง่าย ๆ แต่น้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครองจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในสวนเต็ม ๆ

 • วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 04.30 – 22.00 น.
 • ค่าเช่าเรือเป็ด 40 บาท
 • 192 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#17

เล่นสไลเดอร์โคลนริมแม่น้ำ

Woodnote Natural

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : Woodnote Natural

Woodnote Natural เป็น Co-Playing Space ย่านนนทบุรีที่ทั้งครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมพร้อมกัน ระหว่างที่ผู้ปกครองเพลิดเพลินไปกับการตั้งแคมป์ริมแม่น้ำ เด็ก ๆ ก็ยังได้ฝึกพัฒนาการผ่านการเล่นดิน ปั้นโคลน และอีกหลากหลายเวิร์กชอปที่จัดขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วย

สิ่งแรกที่เราอยากแนะนำให้ลองทำคือการเปิดประสบการณ์เล่นเลอะเปรอะโคลน ทั้งเล่นดิน คลุกทราย ลุยโคลน ลงน้ำ ให้เด็ก ๆ สนุกสนานเต็มที่และพัฒนากล้ามเนื้อไปพร้อมกับจินตนาการผ่านการปั้นในสนามทรายและสไลเดอร์โคลน นอกจากนี้ยังมีสนาม Pump Track ให้ได้ท้าทายและเวิร์กชอปอีกมากมาย เช่น การฟังนิทาน 2 ภาษา ชมแสงพลุ และการเต้นสวิงที่เคยไปเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา 

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 11.00 – 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • 1 day pass เด็ก 890 บาท ฟรีผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่จำกัดเวลา
 • ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย นนทบุรี (แผนที่)
#18

สวมบทแอนดี้ Toy Story ในห้องนอนของเขา

Tooney Toy Museum

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : Tooney Toy Museum

พิพิธภัณฑ์ของเล่นย่านนนทบุรีแห่งนี้รวบรวม-ของเล่นของสะสมไว้มากกว่า 50,000 ชิ้น มีทั้งตัวการ์ตูนในอดีตและคาแรกเตอร์ฮอตฮิตในปัจจุบัน เด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับการ์ตูนตัวโปรด ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ในพิพิธภัณฑ์มีหลากหลายโซนให้เลือกเดินชม ที่พลาดไม่ได้คือห้องของแอนดี้จากเรื่อง Toy Story พอเข้ามาแล้วคุณจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศจนหนำใจ หรือสวมบทบาทเป็นแอนดี้ก็ได้เช่นกัน

ถ้าอยากเดินให้ครบทุกโซนแนะนำให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ปักหมุดวันว่าง แล้วพาเด็ก ๆ มาพบปะคาแรกเตอร์ที่ชอบอย่างใกล้ชิดได้เลย 

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 18.00น
 • ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท
 • ซอยศรีสมาน 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี (แผนที่)

Writers

ธนพร ท้าวลา

ธนพร ท้าวลา

นิสิตปรัชญาปี 4 กำลังค้นหาตัวตนด้วยการเขียน หลงรักฤดูฝนในวันที่ไม่ต้องไปไหน ไม่ถูกกับอากาศหนาว งานอดิเรกเต้นยับ เป็นอาร์มี่หัวใจสีม่วง

มานิตา สุนทรพจน์

มานิตา สุนทรพจน์

เด็กสาวชาวอุทัย ผู้นมัสการให้แด่สายผลิตงานสร้างสรรค์ และผู้ฝากความสุขอนันต์ไว้บนพุงแมวและชาเขียว

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load