1 Jun 2019
PAGE
1 K

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ปิดท้ายโครงการวังหน้านฤมิตฯ ด้วยการชวน เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ มาตีความและเล่าเรื่องวังหน้าผ่านอาหารสมัยรัชกาลที่ 5 ปรุงจากตำราอาหารเล่มแรกของไทย แม่ครัวหัวป่าก์ ในรูปแบบของ Chef’s Table พิเศษเฉพาะผู้อ่าน The Cloud เท่านั้น

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน