6 Oct 2017
2 PAGES
1 K

เรียน ผู้อ่าน The Cloud ที่รัก

จากที่เราได้ประกาศจัดกิจกรรม Walk with the Cloud 03 : A Walk to Remember ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นั้น ด้วยพื้นที่ของวัดปทุมวนารามราชวรวิหารจำเป็นจะต้องใช้ในการจัดเตรียมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่จะมีคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากได้ เราจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

The Cloud

 

 

The Cloud มีกิจกรรมชื่อ Walk with The Cloud ที่พาผู้คนไปเดินรู้จักเมืองในแง่มุมต่างๆ ในเดือนตุลาคมนี้ เราอยากชวนผู้คนไปเดินรำลึกถึงพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จวบจนปัจจุบัน โดยมัคคุเทศก์ของเราคือ จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมคนนี้จะพาเราเข้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงใจกลางเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อทำความรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปะที่บรรจุอยู่ในพระวิหาร พระอุโบสถ และพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิ ของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลมหิดลหลายพระองค์

จากนั้นเราจะเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดด้วยรถไฟฟ้า วังเก่าแก่แสนสงบกลางเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมและนิทรรศการหลากหลายที่สะท้อนยุคสมัยของรัชกาลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ทุกคนที่เข้าร่วมทริปแสนพิเศษนี้จะได้คู่มือการเดินเที่ยวคนละ 1 ชุด เนื่องจากเรารับคนเข้าร่วมจำกัด เพราะฉะนั้น รีบลงทะเบียนแล้วมา Walk with The Cloud ตามรอยพระราชาด้วยกันนะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

40 คน

ค่าใช้จ่าย

คนละ 800 บาท (รวมค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ค่าเข้าชมวังสวนผักกาด และค่าคู่มือแล้ว)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ทีมงานจะคัดเลือกใบสมัครจากความหลากหลาย ให้ผู้ร่วมทริปได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดวัน
  3. เราจะติดต่อผู้ผ่านการรับสมัครโดยจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและการเดินทางให้ทราบทางอีเมล

 

ป.ล. ใครอดมาไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังกิจกรรมจบนะ

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน