19 Oct 2017
PAGE
1 K

Channel: Point of View

Title: เล่าเรื่อง พระมหาชนก | Point of View

Duration: 17 minutes 11 seconds

Category: วรรณกรรม

 

View’s Shared: พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี 2539-2540 หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องราวดีว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่มีวิริยะบารมีจนพยายามว่ายข้ามมหาสมุทร ว่าแต่ก่อนและหลังเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง? ลองไปฟังได้ในคลิปนี้เลย

ป.ล. ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสังเกตรึเปล่าว่าคนเขียนรีวิวกับเจ้าของคลิปดูจะชื่อเหมือนกันอย่างประหลาด เขินเล็กๆ แต่เอานะของเขาดีจริงๆ (ความขายตรงนี้คืออะไร)

CONTRIBUTOR

Point of View

มนุษย์ติดโซเชียลที่ชอบเล่าและเม้าท์มอยวรรณคดีเพื่อความบันเทิง ที่สำคัญชอบเนียนโฆษณาชาแนล Point of View และหนังสือวรรณคดีไทยไดเจสต์ของตัวเองเป็นที่สุด