20 Jun 2017
PAGE
1 K

Channel: Point of View

Title: เล่าเรื่อง: นางอุทัย | Point of View

Duration: 11 minutes 59 seconds

Category: วรรณกรรม

 

View’s Shared: หลายคนชอบคิดว่าเรื่องราวในวรรณคดีต้องสดใสมุ้งมิ้งดีงาม เหมาะแก่การให้เยาวชนของชาติเสพเพื่อวัฒนธรรมอันดีของไทย แต่จริงๆ แล้ววรรณคดีบางเรื่องก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กเสพ อย่างเรื่องอุทัยเทวี เรื่องนี้ที่เต็มไปด้วยฉากโหดร้ายเลือดสาด แต่ก็สนุกสนานน่าติดตามอยู่ดี (อวยขนาดนี้ชาแนลใครเนี่ย) บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกขนาดที่ตอนเดียวไม่จบสามารถติดตามตอนที่ 2 ได้ที่ Youtube Point of View

CONTRIBUTOR

Point of View

มนุษย์ติดโซเชียลที่ชอบเล่าและเม้าท์มอยวรรณคดีเพื่อความบันเทิง ที่สำคัญชอบเนียนโฆษณาชาแนล Point of View และหนังสือวรรณคดีไทยไดเจสต์ของตัวเองเป็นที่สุด