ในมุมหนึ่ง ญารินดา บุนนาค คือสถาปนิกผู้เชื่อว่างานออกแบบที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี และอีกมุม เธอคือคุณแม่ลูกสอง ผู้มองเห็นความสำคัญของ ‘สนามเด็กเล่น’ เธอว่าลานเล็กๆ นี้ก็สำคัญไม่แพ้พื้นที่สาธารณะอื่นใด เพราะจะทำให้พัฒนาการและการเรียนรู้โลกของเด็กๆ เกิดขึ้น แถมยังเป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมชุนชมเข้าไว้ด้วยกัน 

ทัศนะในการผสานศาสตร์สถาปัตย์เข้ากับหัวใจผู้เป็นแม่ของเธอจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการทัศนะศึกษาตอนนี้

กำกับ : อัคคพล ยงยุทธ

ถ่ายภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, อัคคพล ยงยุทธ

ลำดับภาพ : อัคคพล ยงยุทธ

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director