ความคิดและทัศนคติในงานอนุรักษ์อาคารไม้ของ อาจารย์สันธาน เวียงสิมา ช่างไม้ สถาปนิก และช่างเทคนิคไม้สถาปัตยกรรม เขาเชื่อว่างานออกแบบที่ดี เราจะต้องรู้เครื่องมือ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการก่อสร้างด้วย เพราะการซ่อมแซม การเก็บรายละเอียด เต็มไปด้วยเทคนิคและความถูกต้องของยุคสมัย เพื่อให้งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ยังคงบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี ทั้งในเชิงช่างและเชิงวัฒนธรรม

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างช่างไม้รุ่นใหม่ที่จะเข้าใจหัวใจในการอนุรักษ์เช่นนี้

นี่คือความท้าทายของอาจารย์และความตั้งใจขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคน เพิ่มช่างไม้ที่มีความสามารถ ไปพร้อมๆ การเก็บรักษา ซ่อมแซม อาคารไม้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง บ้าน เพื่อศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาในอดีต 

กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

สัมภาษณ์ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ลำดับภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)