16 กุมภาพันธ์ 2562
4:33
PAGE
1 K

ในวาระเทศกาล Bangkok Design Week 2019 นี้ เดอะคลาวด์ร่วมมือกับ TCDC จัดทริปสำรวจประวัติศาสตร์และศิลปะแบบตะวันตกผ่านสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ ในย่านเจริญกรุง

เริ่มต้นจากการเดินเท้าเข้าสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ชาติยุโรปชาติแรกที่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับสยาม และเป็นมิตรกับประเทศไทยมา 500 ปีแล้ว โดยเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ฟรานซิสกู วาช ปาตตู (Francisco Vaz Patto) มาต้อนรับพวกเราด้วยตนเอง จากนั้นไปต่อที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร และหอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อนปิดท้ายที่สถาปัตยกรรมของอาคาร East Asiatic ที่ริมน้ำเจ้าพระยาในยามเย็น กับผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณ และอภิชาติ กิตติเมธาวีนันท์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคริสต์ศาสนาในประเทศไทย

กำกับ : พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์

ถ่ายภาพ :พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ:พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์

ควบคุมการผลิต วินัย สัตตะรุจาวงษ์


Director

เฟิร์น ศรีปุงวิวัฒน์

กำลังเร่ร่อนไปเรื่อยๆ พร้อมกับเรียนรู้โลกและตัวเองผ่านภาษา วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ โดยมีอาหารเป็นเข็มทิศนำทางให้ได้ไปรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆ และเป็นเครื่องมือสื่อสารกับคนแปลกหน้าท้องถิ่นที่กลายมาเป็นเพื่อนกัน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!