บทสรุปของโครงการ ‘วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา’ ของกรมศิลปากร โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โครงการที่หลายคนบอกว่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้สนุกและแปลกใหม่ รวมถึงทำให้หลายคนมีโอกาสได้เข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี งานนี้จัดระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โครงการนี้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของวังหน้าผ่านมุมมองและการตีความของศิลปิน ช่างเขียนรูป นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพฤกษศาสตร์ นักร้องประสานเสียง ร็อกเกอร์ เชฟ สถาปนิก นักภาษาศาสตร์ นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ จนกลายมาเป็นนิทรรศการ ‘นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน’ โดยมี นาตาลี บูแตง ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และแมรี่ ปานสง่า เป็นคณะภัณฑารักษ์

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ วินัย สัตตะรุจาวงษ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, เฟิร์น ศรีปุงวิวัฒน์

ลำดับภาพ วินัย สัตตะรุจาวงษ์


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!