1 มิถุนายน 2019
485

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ปิดท้ายโครงการวังหน้านฤมิตฯ ด้วยการชวน เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ มาตีความและเล่าเรื่องวังหน้าผ่านอาหารสมัยรัชกาลที่ 5 ปรุงจากตำราอาหารเล่มแรกของไทย แม่ครัวหัวป่าก์ ในรูปแบบของ Chef’s Table พิเศษเฉพาะผู้อ่าน The Cloud เท่านั้น

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์,กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ