26 พฤศจิกายน 2561
5:50
PAGE
472

The Cloud ชวนมารู้จัก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ให้มากขึ้นผ่านคีย์เปียโนที่เขาเล่น คีย์สำคัญที่สุดและใช้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเขาในทุกๆ วัน

ครีเอทีฟ : นภสร ศรีวิลาศ

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ