ตายแล้วทำไมถูกจัง!

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญ งานกุศล งานศพในวัด เท่าไหร่จึงจะถูกกระเป๋า อย่างไรถึงจะถูกต้อง เรามีตัวอย่างจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่ท่านเจ้าอาวาส พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) ให้หลักการและพัฒนาระบบภายในวัด จนทำให้วัดได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งและจัดงานอย่างเป็น ‘ธรรม’

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน