ฟังเบื้องหลังและแนวคิด ก่อนจะมาเป็นเพลง ลาลาลอย 100% ซิงเกิ้ลแรกในอัลบั้มเต็ม ครั้งแรกของชีวิต The Toys ผู้ซึ่งยืนยันว่าตนเองไม่ใช่นักร้องแต่เป็นศิลปิน ที่ชื่นชอบการรังสรรค์เสียงดนตรี มาจับเรียงเป็นบทเพลง

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ลำดับภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ