เมื่อพูดถึงสถาปัตยกรรมอาร์ตเดโค เรามักจะนึกถึงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล วงเวียน หรือสิ่งก่อสร้างในยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเมื่อกลับมามองรอบตัวในปัจจุบันก็แทบจะไม่หลงเหลืออดีตเหล่านั้นให้พบเห็น 

ต้น-สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ผู้สนใจประวัติศาสตร์ มีแพสชันด้านการทำอาหาร และงานศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร จึงสร้าง ‘The Setara’ ขึ้นมา เพื่อรวบรวมเอาความทรงจำที่หายไปให้กลับมามีชีวิตในทุก ๆ ตารางนิ้ว

รายการ Homemade อยากพาทุกคนไปท่องอดีต โดยเริ่มจากโครงบ้านที่สร้างบนเสา 6 ต้น ห่างกัน 6 เมตร สูง 6.6 เมตร (โดยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ) พร้อมทั้งของสะสมและการลิ้มรสวันวานจากสูตรอาหารเก่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ครีเอทีฟ : วรัมพร ศิริสวัสดิ์

ช่างภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล, พลอยดาว ธีระเวช, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้ลำดับภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ