13 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 2 ปีที่ The Cloud ก้อนนี้เคลื่อนคล้อยส่งเรื่องราวที่มีพลังและสร้างสรรค์แก่ผู้อ่าน ด้วยวิธีการเหมือนนิตยสารกระดาษ แต่จับวางบนอากาศให้เข้าถึงทุกคนได้ง่ายๆ

คอลัมนิสต์และทีมงาน The Cloud เล่าเรื่องให้คุณอ่านมามากแล้ว พวกเราอยากฟังเรื่องราวจากคุณบ้าง ซึ่งมันคงจะน่ารักดีถ้าเราจะได้คุยกันผ่านตัวหนังสือบนกระดาษบ้าง วิธีการเป็นแบบนี้

 1. หาโปสการ์ดมาแล้วจ่าหน้าถึงคอลัมนิสต์หรือทีมงานที่คุณอยากคุยด้วย เขียนข้อความที่คุณอยากบอก
 2. ติดแสตมป์แล้วส่งมาที่ ‘The Cloud ห้อง 255 The Racquet Club อาคาร 2 ซอยสุขุมวิท 49/9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110’
 3. ส่งมาถึงเราได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
 4. เราและคอลัมนิสต์จะบรรจงตอบกลับโปสการ์ดแต่ละใบด้วยปากกาบนโปสการ์ดที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษ ส่งไปให้ถึงกล่องไปรษณีย์ของคุณ

คอลัมนิสต์

 1. กมลนาถ องค์วรรณดี คอลัมน์ Fashion Revolution
 2. เกตุวดี Marumura คอลัมน์ Makoto Marketing
 3. คณิศ ปิยะปภากรกูล คอลัมน์ To Be Continued
 4. จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร คอลัมน์พิมพ์ครั้งที่ 1
 5. ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ คอลัมน์อาคิเต็ก-เจอ
 6. ชุตินันท์ โมรา คอลัมน์ Life on Earth
 7. ดวงพร ทรงวิศวะ คอลัมน์ปากะศิลป์
 8. ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล คอลัมน์อารามบอย
 9. นักรบ มูลมานัส คอลัมน์จด *หมายเหตุ
 10. นัท สุมนเตมีย์ คอลัมน์ Life on Earth
 11. ปริญญากร วรวรรณ คอลัมน์ Life on Earth
 12. ปัทมน ปัญจวีณิน คอลัมน์ Masala Moment                
 13. พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล คอลัมน์เรื่องชื่นใจ
 14. พลอย จริยะเวช คอลัมน์บ้านเพื่อน
 15. มกุฏ อรฤดี คอลัมน์ข้างหลังปีกผีเสื้อ
 16. มนูญ ทองนพรัตน์ คอลัมน์ LIVE LOVE LAUGH
 17. มาโนช พฤฒิสถาพร คอลัมน์ฝันให้ใหญ่ เริ่มให้เล็ก
 18. ยอดมนุษย์..คนธรรมดา คอลัมน์ยอดมนุษย์..คนธรรมดา
 19. รสริน พลับทอง สติกนีย์ คอลัมน์ Singer at Sea
 20. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ คอลัมน์ Small is Beautiful              
 21. วันวิสข์ เนียมปาน คอลัมน์ Along the Railroad
 22. วีระพล สิงห์น้อย คอลัมน์ Something Still Remains
 23. ศิขรินทร์ ลางคุลเสน คอลัมน์ What I’ve Scene
 24. ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง คอลัมน์ Plant Planet
 25. สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท คอลัมน์คุณ-ภาพ-ชี-วิต
 26. สุธน สุขพิศิษฐ์ คอลัมน์รสเกษม
 27. สุนิติ จุฑามาศ คอลัมน์สลัดแขก
 28. อนุสรณ์ ติปยานนท์ คอลัมน์อีสานคลาสสิก
 29. อภิชาติ กิตติเมธาวีนันท์ คอลัมน์ครุ่นคริสต์
 30. เอมิลิญา รัตนพันธ์ คอลัมน์ซ้อนมอไซค์ไปขั้วโลก
 31. โอชิ จ่อวาลู คอลัมน์ Lazy Man College
 32. Museum Minds คอลัมน์ Museum Minds

กองบรรณาธิการ The Cloud

 1. ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร
 2. ศกุนตลา แย้มปิ๋ว บรรณาธิการ
 3. นภษร ศรีวิลาศ บรรณาธิการบทความธุรกิจ
 4. มิ่งขวัญ รัตนคช บรรณาธิการบทความเพื่อสังคม
 5. จิรณรงค์ วงษ์สุนทร บรรณาธิการบทความไลฟ์สไตล์
 6. ภัทรียา พัวพงศกร บรรณาธิการบทความท่องเที่ยว
 7. สุทธิดา อุ่นจิต กองบรรณาธิการ
 8. ปาริฉัตร คำวาส บรรณาธิการสื่อโซเชียล
 9. สุวิชา พุทซาคำ บรรณาธิการศิลปกรรม
 10. ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข บรรณาธิการภาพถ่าย
 11. มณีนุช บุญเรือง ช่างภาพ
 12. วินัย สัตตะรุจาวงษ์ ผู้กำกับ
 13. พรนภา อนะหันลิไพบูลย์ โปรดิวเซอร์
 14. กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา Video Creator
 15. ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์ Video Creator
 16. พิมพกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์ Video Creator
 17. ช่อผกา แซ่ลอ Video Editor

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน