ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ยากลําบากเพียงใด ไปรษณีย์ไทยก็จัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยไปพร้อมกับความห่วงใย ทั้งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลให้ผู้ป่วย ยิ่งช่วงโควิด-19 ที่หลายคนระมัดระวังตัวและเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก พวกเขาก็ส่งพัสดุถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล 

ทั้งหมดนี้พวกเขาทำได้อย่างไร รายการ Cloud Documentary พาตามหลังเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปหาคําตอบกัน

กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ช่างภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, บริรักษ์ ศิริบริรักษ์

ลำดับภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)