8 พฤศจิกายน 2561
2:39
PAGE
642

เรื่องราวของ คุณแม่ลำไย ผู้พา ริท – เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หรือ ริท The Star ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลือกเส้นทางระหว่างการเป็นนักร้องหรือหมอ ในวันที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือหยุดในเส้นทางที่ลูกรัก จนถึงวันที่ความฝันกลายเป็นความจริง


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!