สุโขทัยคือเมืองที่รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี นอกจากคงความเป็นเมืองเก่า ยังนำภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอด รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ที่นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยังเปิดโอกาสให้คนสุโขทัยทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ด้านงานช่างฝีมือ ที่สุโขทัยมีทั้งช่างทอผ้า ช่างทอง ช่างทำเครื่องปั้นดินเผา ช่างสังคโลก ที่นำงานช่างต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นของร่วมสมัย เพื่อตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน หรือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้ำปลาโบราณ ภูมิปัญญาสมัยก่อนโดยคงไว้ซึ่งแก่นและวิธีการแบบดั้งเดิม โดยมีชุมชนชาวสุโขทัยคอยร่วมมือกันเพราะพวกเขาเชื่อว่า การให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือวิธีการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่สุด

ผู้กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, ธนบัตร ชาวนาฟาง

ผู้ลำดับภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ครีเอทีฟ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย