เพราะ COVID-19 เปลี่ยนโลกปรับชีวิตเราไปในทุกแง่มุม โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงานและรายได้ Work From Home ที่หลายคนชอบเพราะไม่ต้องทนรถติดตอนเช้า และไม่ชอบเพราะอึดอัดกับชีวิตที่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้อง ขาดอุปกรณ์การทำงาน

ทั้งคนทำงานและที่ทำงานจะเป็นอย่างไร ในสถานการณ์นี้ที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน สมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ผู้ก่อตั้ง Paperspace Asia ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสำนักงาน ที่เคยฝากผลงานมาแล้วกับทั้ง Google, Facebook, Airbnb จะมาให้ทัศนะเรื่องนี้ที่มีประโยชน์และมีผลกับทั้งพนักงาน เจ้านาย เจ้าของธุรกิจในอนาคตที่มาถึงแล้ว

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ประสานงาน : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ