เวลาไปไหนมาไหน คนไทยเรามักมีคำทักทายกันติดปากว่า “กินข้าวกินปลาหรือยัง” มื้ออาหารทำให้ผู้คนเชื่อมโยงเข้าหากัน นั่งกินข้าวด้วยกัน และข้าวก็คืออาหารหลักของคนไทย

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จึงสร้างแปลงนาข้าวอินทรีย์ขึ้นมาจากพื้นที่ว่างของโรงงาน ในชื่อโครงการสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาชุมชน ลงมือทำตั้งแต่วิธีการทำนา เพาะกล้า ปักดำ รับขวัญข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว สีข้าว และแบ่งข้าวที่ได้ให้กับชุมชน ทั้งหมดนี้ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และทำให้ข้าวมื้อนี้ที่เรากินด้วยกันอร่อยกว่าเดิม

กำกับ ปวิช กัลป์ชัยกูล
ผู้ช่วยผู้กำกับ สวัสดี พริ้ง ไพเราะ
ถ่ายภาพ กิตตินันท์ วิชญธรกุล, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า, พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ
ลำดับภาพ ปวิช กัลป์ชัยกูล
Video Subtitler พิมพ์ชนก อัสแสง
บรรณาธิการศิลปกรรม สุวิชา พุทซาคำ
ศิลปกรรม ธนาดล เอื้อศิริศักดิ์, ปัญญณัฐ พรพลานามัย
ผู้ประสานงาน ธิดาวัลย์ ถิ่นทิพย์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน