The Cloud x European Union in Thailand

ยุโรปในประเทศไทย: ออกเดินชมความงามทางสถาปัตยกรรมผ่านอาคารอันทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครได้เริ่มขยายตัวจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 และจนถึงทุกวันนี้ ชาวยุโรปได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของกรุงเทพมหานคร สหภาพยุโรปร่วมกับ The Cloud เชิญทุกท่านร่วมค้นหาเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ เหล่านี้ผ่านทั้ง 4 วิดีโอ

การเดินทางผ่านร่องรอยประวัติศาสตร์นี้ ทำให้เราตระหนักถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยและยุโรป และยังแสดงให้เราเห็นอีกว่ามรดกทางสถาปัตยกรรมนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อที่กรุงเทพมหานครจะเติบโตไปสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืนพร้อมรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคง

เมืองไทยเปิดกว้างต้อนรับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและความเชื่อมาเนิ่นนาน เห็นได้จากบรรดาศาสนสถานเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ ที่คนไทยเคารพนับถือมาตลอด เดอะคลาวด์และสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอพาไปทำความรู้จักโบราณศาสนสถาน 3 แห่ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจสถาปัตยกรรมจากยุโรป ตั้งแต่โบสถ์กาลหว่าร์ โบสถ์สไตล์โกธิคของชุมชนชาวไทย จีน และโปรตุเกสย่านตลาดน้อย ต่อด้วยมัสยิดแบบยุโรปใจกลางเยาวราช และปิดท้ายด้วยสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พื้นที่ในพระอารามหลวงที่ผสานศิลปกรรมแบบไทยพุทธกับศิลปะยุโรปอย่างวิจิตร

เทรนด์สถาปัตยกรรมแบบยุโรปในศาสนสถาน บอกเล่าประวัติศาสตร์อะไรของกรุงเทพฯ บ้าง ไปชมกัน

Europe in Thailand: take an architectonic journey through the heritage buildings of Bangkok

At the start of the 19 th Century, Bangkok expanded from the banks of the Chao Phraya river. Since then and still today, Europeans have helped to build the city.Through a series of four videos, the European Union and The Cloud Magazine uncover unique aspects of historic buildings of Bangkok. This walk through history reminds us of the long friendship and collaboration between Thailand and European countries. It also shows that heritage must be preserved for Bangkok to keep growing as a sustainable city.

Thailand has long been welcoming people of different nationalities and beliefs, as seen from several ancient religious sites in Bangkok’s Old Town. The Cloud, together with the European Union in Thailand highlight the unknown details of three historic religious sites inspired by European architecture. The tour starts with the Kalawar Catholic Gothic-style Church of the Thai-Chinese-Portugese communities in Talat Noi area, carries on to by the European-style Mosque in the centre of Yaowarat and ends at the Royal Burial Ground at Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram, the Royal Monastery Ground where Thai-Buddhist architecture exquisitely combines with European art. 

What can European architectural style in religious sites tell us about the history of Bangkok? Let’s discover!

Filming locations

Holy Rosary Church, Bangkok

Luang Kocha Itsahak Mosque, Bangkok

Wat Ratchabophit, Bangkok

ครีเอทีฟ : ภัทรียา พัวพงศกร

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, อัคคพล ยงยุทธ

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้ประสานงาน : ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล

Video Subtitler : นัทธมน เปรมสำราญ, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ