เรื่องราวการสร้างความเป็นไปได้ในการรักษาโรคหายากที่ซ่อนอยู่ในระบบพันธุกรรมของ น้องฝ้าย-สุวพิชญ์  พุฒิพงศ์ธนโชติ ที่ คุณพ่อบุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ ได้ร่วมกับคุณหมอและการรวมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนความยากลำบากในการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร การหาแล็บตรวจ การใช้ยาที่ถูกต้อง ความมั่นคงในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลความรู้สึกเมื่อทราบว่าเราป่วยเป็นโรคหายาก จนเปลี่ยนปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่และกระทบการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ให้มีทางออกและมีความสุข มีชีวิตได้จริงในทุก ๆ วัน

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, อัคคพล ยงยุทธ

ประสานงาน​ : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ลำดับภาพ : ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต :  ศุภมณฑา กันโส, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ