หลายคนอาจมีความฝันอยากให้ลูกรักได้ไปโรงเรียนที่อบอุ่นเหมือนบ้าน ได้ทำกิจกรรมกับธรรมชาติ และยังได้ความรู้จากคุณครูที่ดี สถานที่แห่งนี้คงจะตอบโจทย์เหล่านั้น เพราะ แตงโม-สาริณี เอื้อกิตติกุล เจ้าของโรงเรียนพอดี พอดี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างที่นี่ด้วยแรงบันดาลใจมากจากหนังสือ โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง เพื่อเป็นโรงเรียนที่พอดีกับเด็กพิเศษ 

ครูแตงโมตั้งใจออกแบบเองตั้งแต่สภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กพิเศษที่ต้องการความใส่ใจ แต่ก็ยังมีอิสระที่จะให้พวกเขาได้เรียนรู้และสัมผัสกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

รายการ Homemade บ้านตามใจ ในตอนนี้ เราจึงอยากพาไปดูความอบอุ่น ที่ครูคนหนึ่งตั้งใจมอบให้เด็ก ๆ ผ่านสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่เธอสร้างด้วยความรักและความเข้าใจ เพื่อให้พวกเขาเติบใหญ่อย่างมีความสุขและค้นพบความพอดีในตัวเอง

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ครีเอทีฟ : วรัมพร ศิริสวัสดิ์

ช่างภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล, พลอยดาว ธีระเวช, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้ลำดับภาพ : ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง 

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ