บนยอดดอยไม่มีปะการัง คนดอยรู้จักการปลูกป่า แต่คนที่อยู่ติดทะเลรู้จักการปลูกปะการัง แม้ว่าจะห่างกันเป็นพันกิโลเมตร แต่การกระทำที่ต้นน้ำก็ส่งผลกระทบสู่ปลายน้ำได้เสมอ ในทางกลับกัน หากพื้นที่ปลายน้ำอย่างมหาสมุทรมีปัญหา ผลกระทบสู่ระบบนิเวศรวมที่เรียกว่าโลกก็จะตามมา

น้องสร้อยเคยพาแพรี่พายไปเรียนรู้เรื่องราวของป่าบนเขาเชียงดาว บ้านของสร้อย วันนี้ภายใต้แคมเปญ #LaMerBlueHeart แพรี่พายพา สร้อยไปสู่การเดินทางบทใหม่ การเดินทางมาสัมผัสทะเลสตูล และลงดำน้ำเป็นครั้งแรกในชีวิต เพื่อแนะนำให้สร้อยได้รู้จักกับปะการัง

ปะการังหลายแห่งถูกทำร้ายด้วยความไม่รู้ของมนุษย์ ปะการังที่แตกหัก ระยะแรกมันยังไม่ตาย แต่เมื่อโดนทรายขัดถูนานวันเข้ามันก็จะไม่รอด อาสาสมัครผู้พิทักษ์ทะเล Reef Guardian Thailand จะเก็บซากหักของปะการังที่โดนมนุษย์ทำร้าย มาปลูกใหม่เพื่อช่วยเหลือให้พวกมันมีโอกาสรอดชีวิต

มือทุกมือของอาสาสมัครทุกคนตั้งแต่ทีม Reef Guardian Thailand เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน น้อยสร้อยจากเชียงดาว ไปจนถึงแพรี่พายผู้ซึ่งมาจากเมืองใหญ่ ช่วยกันส่งต่อความเข้าใจจากรุ่นสู่รุ่น จากผู้คนสู่ทะเล การปลูกปะการังครั้งนี้จะช่วยปลูกความหวังในการดูแลทะเลให้กับเด็กๆ รุ่นต่อไป และปลูกทะเลลงในใจของเด็กดอย

กำกับ : ชุตินันท์ โมรา

ถ่ายภาพ : พูนพัฒน์ วัฒนสินธุ์, พลพิชญ์ คมสัน, ชุตินันท์ โมรา, หาญณเรศ หริพ่าย

ลำดับภาพ : ชุตินันท์ โมรา

ควบคุมการผลิต : พลพิชญ์ คมสัน

Writer

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน